SMA N 1 Kuta melaksanakan IHT e-raport dengan mendatangkan narasumber yang merupakan pengembang e-raport dari Direktorat, bapak Nyoman Pasek, S.Pd., M.Pd. beliau juga merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA N 2 Amlapura.  IHT diikuti oleh perwakilan sekolah imbas dari SMA Soverdi, kutapura, jembatan budaya, lentera kasih dan kalam kudus.